Coördinatoren POWER

Cultuur


Marinette Oomen (1948): ik ben opgegroeid in de wijncultuur van Bourgondië en trouwde in 1972 met een Brabantse boerenzoon. Er volgden vele mooie jaren in verschillende landen waar ik als cultureel antropologe op het gebied van de internationale betrekkingen werkte. Later sloot ik aan bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Ik ben dankbaar voor de kansen die Nederland me heeft gegeven. Als hobby’s heb ik toneel- en poppenkast spelen en regisseren, zingen, lezen, schrijven en wandelen. Ik zie mijn rol als coördinator van het thema Cultuur in de eerste plaats als ‘spin in het web’: initiatieven van Power-deelnemers stimuleren en faciliteren en in de tweede plaats als ‘verrekijker’: naar onderbelichte culturele aspecten en talenten in Amersfoort speuren.
Marinette Oomen-Myin  (cultuur@power-amersfoort.nl)


Arie van der Steen: Ik groeide op in een Vlaardingse vissersomgeving, maar ik ben het eerste mannelijke familielid sedert eeuwen dat niet naar zee is gegaan. In eerste instantie leerde ik de wereld kennen als student via de boeken over geografie en planologie.
In de stadsontwikkelingsprojecten waarbij ik in de eerste vijftien jaar van mijn loopbaan betrokken was, raakte ik geïnteresseerd in het gedrag van mensen. Dat bracht me tot een aanvullende opleiding bedrijfskunde/toegepaste psychologie. De laatste 25 jaar van mijn loopbaan werkte ik in vele organisaties in de rol van onderzoeker, docent, begeleider, adviseur en directeur. ‘De cultuur’ van een groep speelt daarin altijd een belangrijke rol.
In mijn vrije tijd ben ik een lezer, fietser, museumbezoeker en beeldhouwer.
Als coördinator Cultuur bij Power wil ik mensen graag enthousiasmeren voor de verschillende aspecten en uitingsvormen van cultuur én de rol van kunst –  om die met elkaar in perspectief te plaatsen en vooral ook te relativeren. Mijn mede-coördinator is Marinette Oomen-Myin.
Arie van der Steen  (cultuur@power-amersfoort.nl)


Sociaal


Mijn naam is Sylvia van Velzen. Sociaal actief zijn is volgens mij een van de voorwaarden om gezond oud te worden. Ik ben pas sinds een jaar aangesloten bij Power, maar het is mij duidelijk, dat veel Powerdeelnemers behoefte hebben aan contacten, bijvoorbeeld via de koffieochtenden, het wandelen en fietsen en gezellig met elkaar eten of borrelen.
In mijn werkzame leven heb ik mij de laatste vijftien jaar bezig gehouden met verandermanagement. Het bij elkaar brengen van mensen, gedachten en ideeën bleek daarbij steeds de sleutel voor succes te zijn.
Sylvia van Velzen (sociaal@power-amersfoort.nl)


Mijn naam is Anneke Boersen. Sinds ruim een jaar ben ik aangesloten bij Power-Amersfoort en sinds februari ben ik samen met Sylvia van Velzen coördinator voor het thema Sociaal. In mijn werkzame leven heb ik meerdere functies vervuld als managementondersteuner. Daarnaast heb ik in mijn vrije tijd altijd vrijwilligerswerk gedaan. Nu ik niet meer werk ben ik daarmee doorgegaan: ik ben nu medebeheerder van het clubhuis en terrein van een sportvereniging en mentor van een verstandelijk beperkte jonge vrouw en een hoogbejaarde meneer met Alzheimer.
Wat me opvalt bij de mensen die ik bij Power tegenkom is vooral hun positieve levensinstelling en hun enthousiasme om anderen daarin te laten delen. Dus heb je een idee voor een activiteit die in het kader van het thema Sociaal valt, laat het weten. Dan kijken we samen naar de praktische uitwerking daarvan.
Anneke Boersen (sociaal@power-amersfoort.nl)


Sportief


Mijn naam is Coby van Rooijen en ik ben de nieuwe coördinator Sportief. Ik zal daarbij samenwerken met Wil Reijs.
Al enige jaren organiseer en begeleid ik samen met Wil de korte wandelingen, dus ik ben al betrokken bij dit thema.
In mijn werkzame leven heb ik veertig jaar bewegingsonderwijs gegeven op een middelbare school. Daar gaf ik les aan alle klassen, maar vooral aan de bovenbouw.
Deze ervaring op sportief gebied kan ik nu inzetten voor Power Amersfoort. Ik vind het heel fijn om hiermee een bijdrage te kunnen leveren.
Wandelen en fietsen vormen de hoofdmoot van de sportieve activiteiten bij Power. Wil zal het aanspreekpunt zijn voor het wandelen en ik voor het fietsen. Met eventuele andere initiatieven kun je natuurlijk bij ons beiden terecht.
Coby van Rooijen  (sportief@power-amersfoort.nl)


Mijn naam is Wil Reijs. Samen met Coby van Rooijen coördineer ik voor Power-Amersfoort de sportieve activiteiten onder het motto van ‘wie beweegt, die leeft‘. Gedurende mijn hele leven heb ik sporten beoefend, zoals joggen, zwemmen, skiën, diepzeeduiken en wandelen. Het leuke aan wandelen is dat je je veel meer bewust wordt van je omgeving dan op welke manier dan ook. Het is daarbij wel handig dat je een kaart kunt lezen en weten hoe een kompas werkt, zeker in de pré-GPS tijd! En ook enig inschattingsvermogen is natuurlijk nooit weg. Sinds 2014 ben ik actief betrokken bij Power-Amersfoort. Sinds die tijd draag ik bij aan de organisatie van de lange wandelingen en organiseer ik de korte wandelingen onder de noemer van ‘een plaatje met een praatje’. Natuurlijk helpt mijn achtergrond als historicus hierbij.
Wil Reijs (sportief@power-amersfoort.nl)


Zingeving


Heleen Barbas, vanaf half mei 2021 medecoördinator Zingeving. Een thema dat evenveel verschillende antwoorden oproept als vragen. The circle of life. Is er een verschil tussen je leven invullen en het inhoud geven? Mijn leven vulde zich met een studie diergeneeskunde na een alfa-eindexamen. Concluderend dat ik meer een hoofd- dan een zorgtype ben, kreeg dit een wetenschappelijk vervolg aan een medische faculteit. Waarna vier kinderen toch die zorg eisten, gelardeerd met bestuurlijk/organisatorische activiteiten in o.a. de Amersfoortse koorwereld. Met daarnaast een levenslange interesse in wat-er-nog-meer-is-of-niet én de zeer geest verrijkende ervaring van een tocht Amersfoort-Istanbul op menselijke maat, nl. te voet, sta ik open om het thema zingeving uit te diepen en met iedereen bij Power die daarover ideeën heeft, mee te denken.
Heleen Barbas  (zingeving@power-amersfoort.nl)


Mijn naam is Herman Vriesendorp en vanaf juli 2022 ben ik bij Power medecoördinator zingeving.
Ik ben opgegroeid in Heemstede. Na mijn economiestudie in Rotterdam heb ik 40 jaar in Den Haag gewoond. Daar werkte ik in financiële en organisatorische managementfuncties in de publieke sector. Daarnaast was ik penningmeester in besturen van goede-doelenorganisaties, in de culturele sector en in de complementaire zorg.
Mijn hobby’s zijn fietsen (racefietsen en meerdaagse tochten door Europa) en dansen.
Al 30 jaar is dansen mijn passie. De laatste tien jaar heb ik met ouderen, jongeren, professionals, dansstudenten, amateurs, mensen met en zonder beperking dansvoorstellingen gemaakt. In theaters en kerken, op buitenlocaties, bij congressen en in verpleegtehuizen. In zo’n voorstelling komt alles samen: het creatieve proces, de samenwerking, de spanning van het optreden, het je zelf laten zien, het plezier èn wat het bij de toeschouwers teweegbrengt. Dans brengt mijzelf èn anderen zingeving.
Daarnaast neem ik deel aan adviescommissies van de overheid over kunst in de langdurige zorg en over eenzaamheidsbestrijding bij ouderen. In die commissies kan ik mijn ervaringen als danser in verpleegtehuizen inzetten. Ook hier zie ik dat zingeving twee kanten heeft: wat ik zelf graag doe, kan ook anderen iets bieden.
Zingeving, ik was me er lang niet altijd van bewust dat dat meespeelt in wat ik doe. Maar het wordt wel steeds duidelijker.
Volgens de website van Power zijn er vijf factoren die voor veel mensen het leven zin geven: vrijheid, erkenning, verbinding en participatie, zelfverwezenlijking en idealisme. Dat spreekt me aan en is herkenbaar voor me.
Herman Vriesendorp  (zingeving@power-amersfoort.nl)


Wonen / Zorg


Mijn naam is Ine Jacet. Sinds enkele jaren ben ik Powerdeelnemer en samen met Frank van den Tempel zal ik de coördinatie van ‘Wonen en Zorg’ op mij nemen. Mijn belangstelling voor deze thema’s heeft deels te maken met mijn arbeidzame leven. Ik was jarenlang actief in het volwassenenonderwijs op het gebied van zorg en begeleiding. Daarnaast werkte ik voor een educatieve uitgeverij. Als het gaat om het thema ‘wonen’ ben ik geïnteresseerd in nieuwe vormen van wonen voor ouderen. Dat thema is maatschappelijk relevant en er wordt dan ook veel over nagedacht en gepubliceerd. Welke woonvormen ontstaan er in deze tijd? Hoe willen ouderen wonen en met wie? Welke combinaties van wonen en zorg zijn mogelijk en wenselijk? Kortom, thema’s die mij interesseren en waaraan ik graag als coördinator aandacht besteed. Initiatieven, publicaties, bijeenkomsten over ‘Wonen en Zorg’ zal ik signaleren en bij geïnteresseerde Powerdeelnemers onder de aandacht brengen.
Ine Jacet (wonenenzorg@power-amersfoort.nl)


Mijn naam is Frank van den Tempel. Samen met Ine Jacet zal ik invulling geven aan het coördinatorschap ‘Wonen en Zorg’. Ik ben sinds 2017 bij Power-Amersfoort aangesloten en was al snel actief als coördinator ‘Zingeving’ en ‘Sociaal’. Nu ben ik toe aan een volgende stap binnen Power op een gebied dat me eveneens sterk interesseert, namelijk ‘Wonen en Zorg’. Ik heb in mijn loopbaan veel met bouwprojecten van doen gehad en in de zorg heb ik zo’n 25 jaar gewerkt. Meestal in directiefuncties Finance, ICT en Bedrijfsvoering. Het thema ‘wonen’ vind ik van belang omdat Powerdeelnemers bij het ouder worden gaan nadenken over hun woonsituatie en zorgbehoeften. Daarover meedenken vind ik zeer interessant. Naast ‘wonen’ is ‘zorg’ eveneens belangrijk voor Power. Naar mijn mening kan Power als sociaal netwerk van grote waarde zijn voor het geven van zorg en aandacht aan elkaar. Daarbij is het van belang met elkaar na te denken over oplossingen voor onze mogelijke toekomstige zorgbehoeften. Kortom, ik vind het boeiend en uitdagend om me in beide aandachtsgebieden te verdiepen. Als coördinator zie ik het als mijn rol om te helpen en initiatieven op dat gebied op te zoeken en te ondersteunen.
Frank van den Tempel (wonenenzorg@power-amersfoort.nl)


Maatschappij


Ik ben Monique Jongerius. Het thema Maatschappij past goed bij mij. Mijn werkzame leven heeft in het teken gestaan van het verbeteren van de dienstverlening van de overheid en van de positie van mensen en met name van vrouwen. Dit was zowel op landelijk, regionaal als op lokaal niveau. Door het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen, het hebben van leidinggevende functies en het organiseren van congressen, workshops en het schrijven van publicaties, heb ik hier een bijdrage aan mogen leveren.
Ik vind het interessant om voor Power actuele maatschappelijke thema’s aan de orde te stellen en mensen met hun ideeën hierbij te ondersteunen. Power-Amersfoort is een bijzondere beweging waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.
Monique Jongerius (maatschappij@power-amersfoort.nl)


Hans van Berkel is mijn naam en ik ben vanaf oktober 2020 één van de twee coördinatoren van het thema Maatschappij. Een waaier van onderwerpen past in dit thema. Veelal betreft het gebeurtenissen of ontwikkelingen die mensen persoonlijk raken. Dat is precies de kern van wat mij zo boeit: wat doet het ons en wat doen we ermee? Tot mijn pensioen in 2015 hield ik mij bezig met ‘maak van weiland een nieuwbouwwijk’. Zo was ik verantwoordelijk voor o.a. de wijk Nieuwland in Amersfoort en Tabaksteeg in Leusden. Mijn vrouw Ida van Noorloos en ik bezitten een camper en vertrekken graag naar alle uithoeken van Europa.
Na enkele jaren ervaring met buurtorganisaties in het kader van IndeBuurt033 wil ik mij nu gaan richten op Power en haar deelnemers. Ik wil hen ondersteunen om van een prille wens of idee, binnen het thema Maatschappij, een activiteit te maken die bij Power-deelnemers belangstelling werkt en discussie losmaakt.
Hans van Berkel (maatschappij@power-amersfoort.nl)