Organisatie POWER-Amersfoort

POWER-Amersfoort is een ‘platte’ organisatie. Er worden activiteiten georganiseerd vóór en dóór de deelnemers. Er zijn kleinschalige activiteiten en ook omvangrijke projecten.

Power is voortgekomen uit een informele organisatie die in 2007 van start is gegaan. In 2012 is deze omgezet in een stichting. De stichting heeft een bestuur van drie leden.

Informatie over de Stichting POWER-Amersfoort

 • Correspondentieadres: Uilenspiegelstraat 7, 3813 WD Amersfoort
 • Doelstelling: het bieden van een podium voor ontmoeting en gedachtewisseling over ‘ouder worden, hoe doe je dat?’ en voorts al hetgeen dat met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • Samenstelling van het stichtingsbestuur:
  • Bertien Houwing (voorzitter),
  • Gon Veltkamp (secretaris) en
  • Tony Stolk (penningmeester).
 • Beloningsbeleid: stichtingsbestuurders ontvangen geen vacatiegelden. Gemaakte kosten verbonden aan het uitvoeren van de bestuurstaak kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester na goedkeuring door de voorzitter.
 • RSIN/fiscaal nummer: 851903988

Coördinatie thema’s en activiteiten

De bestuurders van Stichting POWER-Amersfoort zijn elk aanspreekpunt voor enkele thema’s of aandachtsgebieden.

Ieder thema heeft twee coördinatoren (lees bij Coördinatorschap). Samen met het betreffende bestuurslid komen zij regelmatig bijeen om de lopende activiteiten te evalueren en mogelijke nieuwe acties te ontwikkelen. De coördinatoren zijn aanspreekpunt voor de deelnemers die een activiteit willen organiseren en zij voeren de activiteiten en nieuwsberichten, behorend bij hun thema, in op de website. In het Bestuursmodel hieronder en hier is te zien wie de coördinatoren zijn.

De website en de nieuwsbrief worden verzorgd door het Web-team.

Financiën

Deelnemers kunnen gratis of tegen kostprijs deelnemen aan Power-activiteiten. Door een vrijwillige jaarlijkse bijdrage van € 10,-  te betalen, ontvangen zij de nieuwsbrief en hebben ze toegang tot het ‘smoelenboek’ op deze website.

Contact

Bestuursmodel POWER-Amersfoort

Voorzitter
Bertien Houwing
Wonen / Zorg
Ine Jacet
Frank van den Tempel
Maatschappij
Monique Jongerius
Hans van Berkel
Secretaris
Gon Veltkamp
Cultuur
Marinette Oomen-Myin
Arie van der Steen
Sociaal
Sylvia van Velzen
Vincent van Rootselaar
Sportief
Coby van Rooijen
Wil Reijs
Zingeving
Heleen Barbas
Herman Vriesendorp
Penningmeester
Tony Stolk
Website
Hebel Montagne
Anneke Geldof
Joy Quist
Tammo ter Hark
Nieuwsbrief
Hebel Montagne
Anneke Geldof
Facebook
Thea Campagne

 

Het POWER-Amersfoort bestuur stelt zich voor

Voorzitter: Bertien Houwing (1953)

Oud-wethouder gemeente Amersfoort. Na mijn studie was ik werkzaam in het onderwijs, de loopbaanbegeleiding en de arbodienstverlening. Daarnaast ben ik jarenlang politiek actief geweest. In de periode 2014-2018, voorafgaand aan mijn pensionering, was ik wethouder in Amersfoort. Sinds medio 2018 ben ik actief als Power-deelnemer, heb zelf ook een aantal activiteiten georganiseerd. Met ingang van 18 september 2022 mag ik de voorzittershamer hanteren. Ik draag graag mijn steentje bij aan Power als organisatie en vind het belangrijk samen te werken aan het verder ontwikkelen van onze activiteiten. Immers Power-Amersfoort is een platform van en voor senioren die actief in het leven staan en daaraan met elkaar vorm willen geven door met en voor elkaar activiteiten te organiseren.

 


Secretaris: Gon Veltkamp (1947)
Socioloog. Twintig jaar lang was ik interim- en projectmanager in de zorg. Daarvoor had ik één en later twee winkel-galeries in Amersfoort (mode, sieraden). Momenteel ben ik nog werkzaam als vertrouwenspersoon in het onderwijs en als levenseindecoach.Sinds 2015 ben ik Power-deelnemer en actief als Power-coach. Tijdens een van mijn bezoeken aan het Happy Power Hour werd ik gevraagd om deel te nemen aan het bestuur van Stichting POWER-Amersfoort. Ik heb meteen ja gezegd. Power past helemaal binnen mijn huidige levensfase. Leuk om veel mensen in mijn eigen stad te ontmoeten, zowel van mijn eigen generatie als – via Power-coaching – jongeren.

 

 


Penningmeester: Tony Stolk (1955)

Ik geniet al heel wat jaren van Power.
Ik heb met veel plezier in het onderwijs gewerkt, als leerkracht, leidinggevende en coach. Nu ik met pensioen ben, heb ik wat meer tijd voor hobby’s zoals pianospelen, lezen, filosofie, Portugees en natuurlijk ook voor Power-activiteiten.

Bij Power heb ik inmiddels niet alleen deelgenomen aan door anderen georganiseerde activiteiten, maar ook zelf activiteiten georganiseerd. Dat laatste natuurlijk niet in mijn eentje . Dat is meteen ook het leuke van Power: je doet het met elkaar.

Met het oppakken van de taken die bij het penningmeesterschap horen, hoop ik binnen het bestuur mijn steentje te kunnen bijdragen.