Organisatie POWER-Amersfoort

POWER-Amersfoort is een ‘platte’ organisatie. Er worden activiteiten georganiseerd vóór en dóór de deelnemers. Er zijn kleinschalige activiteiten en ook omvangrijke projecten.

Power is voortgekomen uit een informele organisatie die in 2007 van start is gegaan. In 2012 is deze omgezet in een stichting. De stichting heeft een bestuur van drie leden.

Informatie over de Stichting POWER-Amersfoort

 • Correspondentieadres: Uilenspiegelstraat 7, 3813 WD Amersfoort
 • Doelstelling: het bieden van een podium voor ontmoeting en gedachtewisseling over ‘ouder worden, hoe doe je dat?’ en voorts al hetgeen dat met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • Samenstelling van het stichtingsbestuur:
  • Thea Campagne (voorzitter),
  • Gon Veltkamp (secretaris) en
  • HJ Koster (penningmeester).
 • Beloningsbeleid: stichtingsbestuurders ontvangen geen vacatiegelden. Gemaakte kosten verbonden aan het uitvoeren van de bestuurstaak kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester na goedkeuring door de voorzitter.
 • RSIN/fiscaal nummer: 851903988

Coördinatie thema’s en activiteiten

De bestuurders van Stichting POWER-Amersfoort zijn elk aanspreekpunt voor enkele thema’s of aandachtsgebieden. Thea Campagne is aanspreekpunt voor de thema’s Wonen & Zorg, Maatschappij en Facebook;  Gon Veltkamp voor de thema’s Cultuur, Sociaal, Zingeving en Sportief; HJ Koster zorgt voor de coördinatie van website en nieuwsbrief.

Ieder thema heeft twee coördinatoren (lees bij Coördinatorschap). Samen met het betreffende bestuurslid komen zij regelmatig bijeen om de lopende activiteiten te evalueren en mogelijke nieuwe acties te ontwikkelen. De coördinatoren zijn aanspreekpunt voor de deelnemers die een activiteit willen organiseren en zij voeren de activiteiten en nieuwsberichten, behorend bij hun thema, in op de website. In het Bestuursmodel hieronder en hier is te zien wie de coördinatoren zijn.

De website en de nieuwsbrief worden verzorgd door het Web-team.

Financiën

Deelnemers kunnen gratis of tegen kostprijs deelnemen aan Power-activiteiten. Door een vrijwillige jaarlijkse bijdrage van € 10,-  te betalen, ontvangen zij de nieuwsbrief en hebben ze toegang tot het ‘smoelenboek’ op deze website.

Contact

Bestuursmodel POWER-Amersfoort

Voorzitter
Thea Campagne
Wonen / Zorg
Ine Jacet
Frank van den Tempel
Maatschappij
Monique Jongerius
Hans van Berkel
Secretaris
Gon Veltkamp
Cultuur
Marinette Oomen-Myin
Arie van der Steen
Sociaal
Joke Warris
Vincent van Rootselaar
Sportief
Coby van Rooijen
Wil Reijs
Zingeving
Heleen Barbas
Frank van den Tempel
Penningmeester
HJ Koster
Website
Hebel Montagne
Anneke Geldof
Peter van der Weijden
Tammo ter Hark
Nieuwsbrief
Hebel Montagne
Anneke Geldof
Facebook
Thea Campagne

 

Het POWER-Amersfoort bestuur stelt zich voor!

Voorzitter: Thea Campagne (1945)
Cultureel antropoloog. Na mijn afstuderen werkte ik aan de universiteit als Onderzoeker en daarna bij de rijksoverheid als Beleidsmedewerker Management Development. In het bedrijfsleven was ik lange tijd werkzaam als Loopbaanadviseur en Coach. Sinds mijn pensionering ben ik bezig met fotograferen, schilderen en wandelen, al of niet in Power-verband.
Sinds 2012 ben ik actief als Power-deelnemer; vanaf 1 januari 2015 in de rol van Coördinator. Het zoeken van verbinding met anderen en het samenbrengen van mensen is een rol die goed bij mij past.


Secretaris: Gon Veltkamp (1947)
Socioloog. Twintig jaar lang was ik interim- en projectmanager in de zorg. Daarvoor had ik één en later twee winkel-galeries in Amersfoort (mode, sieraden). Momenteel ben ik nog werkzaam als vertrouwenspersoon in het onderwijs en als levenseindecoach.Sinds 2015 ben ik Power-deelnemer en actief als Power-coach. Tijdens een van mijn bezoeken aan het Happy Power Hour werd ik gevraagd om deel te nemen aan het bestuur van Stichting POWER-Amersfoort. Ik heb meteen ja gezegd. Power past helemaal binnen mijn huidige levensfase. Leuk om veel mensen in mijn eigen stad te ontmoeten, zowel van mijn eigen generatie als – via Power-coaching – jongeren.


Penningmeester: HJ Koster (1946)
Internationaal bankier. Na een lange carrière bij twee Nederlandse grootbanken over vier continenten en negen landen, ben ik sinds 2000 weer op mijn thuisbasis. Heb daarna nog tien jaar incidentele consultancies in het buitenland uitgevoerd maar na het overlijden van mijn vrouw heb ik mij meer op  sociale activiteiten en mijn hobby’s gericht.  Deze zijn: lezen (geschiedenis en cultuur), reizen, genealogie en klassieke muziek. Ik zing in twee koren en heb daar ook bestuursfuncties bij.

In 2015 werd ik door een kennis gewezen op het bestaan van POWER en ik ben meteen fan geworden. Toen ik gevraagd werd om het penningmeesterschap over te nemen zag ik dat als een goede gelegenheid mijn kennis en ervaring te gebruiken en tegelijkertijd mijn sociale contacten te verbreden.