Organisatie POWER-Amersfoort

POWER-Amersfoort is een ‘platte’ organisatie. Er worden activiteiten georganiseerd vóór en dóór de deelnemers. Er zijn kleinschalige activiteiten en ook omvangrijke projecten.

Power is voortgekomen uit een informele organisatie die in 2007 van start is gegaan. In 2012 is deze omgezet in een stichting. De stichting heeft een bestuur van drie leden.

Informatie over de Stichting POWER-Amersfoort

 • Contact: info@power-amersfoort.nl. Vermeld je telefoonnummer als je teruggebeld wilt worden.
 • Doelstelling: het bieden van een podium voor ontmoeting en gedachtewisseling over ‘ouder worden, hoe doe je dat?’ en voorts al hetgeen dat met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • Samenstelling van het stichtingsbestuur:
  • Bertien Houwing (voorzitter),
  • Joke Warris (secretaris) en
  • Tony Stolk (penningmeester).
 • Beloningsbeleid: stichtingsbestuurders ontvangen geen vacatiegelden. Gemaakte kosten verbonden aan het uitvoeren van de bestuurstaak kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester na goedkeuring door de voorzitter.
 • RSIN/fiscaal nummer: 851903988

Coördinatie thema’s en activiteiten

De bestuurders van Stichting POWER-Amersfoort zijn elk aanspreekpunt voor enkele thema’s of aandachtsgebieden.

Ieder thema heeft twee coördinatoren (lees bij Coördinatorschap). Samen met het betreffende bestuurslid komen zij regelmatig bijeen om de lopende activiteiten te evalueren en mogelijke nieuwe acties te ontwikkelen. De coördinatoren zijn aanspreekpunt voor de deelnemers die een activiteit willen organiseren en zij voeren de activiteiten en nieuwsberichten, behorend bij hun thema, in op de website. In het Bestuursmodel hieronder en hier is te zien wie de coördinatoren zijn.

De website en de nieuwsbrief worden verzorgd door het Webteam.

Financiën

Deelnemers kunnen gratis of tegen kostprijs deelnemen aan Power-activiteiten. Door een vrijwillige jaarlijkse bijdrage van € 10,-  te betalen, ontvangen zij de nieuwsbrief en hebben ze toegang tot het ‘smoelenboek’ op deze website.

Contact

Bestuursmodel POWER-Amersfoort

Voorzitter
Bertien Houwing
Wonen / Zorg
Ine Jacet
Frank van den Tempel
Maatschappij
Monique Jongerius
Hans van Berkel
Secretaris
Joke Warris
Cultuur
Marinette Oomen-Myin
Arie van der Steen
Sociaal
Sylvia van Velzen
Anneke Boersen
Sportief
Coby van Rooijen
Wil Reijs
Zingeving
Heleen Barbas
Herman Vriesendorp
Penningmeester
Tony Stolk
Website
Hebel Montagne
Anneke Geldof
Joy Quist
Jan Bonthond
Tammo ter Hark
Nieuwsbrief
Joke Warris
Facebook
Thea Campagne

 

Het POWER-Amersfoort bestuur stelt zich voor

Voorzitter: Bertien Houwing (1953)

Oud-wethouder gemeente Amersfoort. Na mijn studie was ik werkzaam in het onderwijs, de loopbaanbegeleiding en de arbodienstverlening. Daarnaast ben ik jarenlang politiek actief geweest. In de periode 2014-2018, voorafgaand aan mijn pensionering, was ik wethouder in Amersfoort. Sinds medio 2018 ben ik actief als Power-deelnemer, heb zelf ook een aantal activiteiten georganiseerd. Met ingang van 18 september 2022 mag ik de voorzittershamer hanteren. Ik draag graag mijn steentje bij aan Power als organisatie en vind het belangrijk samen te werken aan het verder ontwikkelen van onze activiteiten. Immers Power-Amersfoort is een platform van en voor senioren die actief in het leven staan en daaraan met elkaar vorm willen geven door met en voor elkaar activiteiten te organiseren.

Secretaris: Joke Warris-Boekholdt (1949)

Na tientallen jaren buiten Nederland gewoond te hebben, zijn Remmelt en ik in Amersfoort neergestreken. Dat was in het begin wennen maar inmiddels voelen we ons hier als een vis in het water. Tijdens onze posten in het buitenland ben ik altijd op bestuursniveau actief geweest bij diverse internationale- en Nederlandse clubs. Ik zocht in Amersfoort ook weer een leuke groep mensen om gezamenlijk dingen te doen. Dat was even zoeken totdat ik in contact kwam met Power. Ik raakte al snel enthousiast over de formule maar vooral over de positiviteit die de Power gemeenschap uitstraalt. Digicafé, lustrum commissie, sociaal coördinator, ik vond het allemaal leuk om te doen.
Eind mei 2022 kreeg ik gezondheidsproblemen en ik moest per direct al mijn Power activiteiten stopzetten. De afgelopen twee jaar heb ik intensief gerevalideerd en ben inmiddels op een niveau beland dat ik nieuwe uitdagingen aandurf. Sinds december 2023 verzorg ik de Power nieuwsbrief en daarnaast ga ik de komende tijd met andere Power bestuursleden hard aan de slag om deze mooie organisatie te besturen en verder vorm te geven voor de toekomst.

Penningmeester: Tony Stolk (1955)

Ik geniet al heel wat jaren van Power.
Ik heb met veel plezier in het onderwijs gewerkt, als leerkracht, leidinggevende en coach. Nu ik met pensioen ben, heb ik wat meer tijd voor hobby’s zoals pianospelen, lezen, filosofie, Portugees en natuurlijk ook voor Power-activiteiten.
Bij Power heb ik inmiddels niet alleen deelgenomen aan door anderen georganiseerde activiteiten, maar ook zelf activiteiten georganiseerd. Dat laatste natuurlijk niet in mijn eentje. Dat is meteen ook het leuke van Power: je doet het met elkaar.
Met het oppakken van de taken die bij het penningmeesterschap horen, hoop ik binnen het bestuur mijn steentje te kunnen bijdragen.