Betaling deelnemersbijdrage

Door je (vrijwillige) deelnemersbijdrage via de site over te maken, maak je het onze penningmeester een heel stuk eenvoudiger.

We hanteren een bijdrage van € 10 per kalenderjaar. Deelnemers die dit bedrag betaald hebben, ontvangen toegang tot het “smoelenboek” en ontvangen onze periodieke nieuwsbrief.

De bijdrage die we hieronder van je vragen is voor 2019.

Deelnemers die niet of minder dan € 10 per jaar betalen, ontvangen die toegang tot het “smoelenboek” niet en krijgen ook geen periodieke nieuwsbrief, maar blijven welkom op de activiteiten.

Let op: betaal de bijdrage alsjeblieft per persoon, niet samen met een ander. Dat is voor de verwerking wel zo gemakkelijk.

Totaal: € -
Design: Pixelliquid | Techniek: Kleine Stappen